Veškerá čerpadla mají evropský certifikát.

Ponorná čerpadla modelové řady BCPE byla certifikována ve Strojírenském zkušebním ústavu v Brně s. p., podle směrnic  2014/30/EU-elektromagnetická kompaktibilita a 2014/35/EU-nízkonapěťové zařízení.

Tato čerpadla splňují požadavky pro přímý a trvalý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb. v platném znění. Výsledné zhodnocení výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou vodou vydal Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Autorizovaná laboratoř č. C0200100207 podle zákona č. 258/2000 Sb., Centrum hygienických laboratoří Brno dne 17.7.2014.

Povrchová čerpadla modelové řady BC byla certifikována v Technickém zkušebním ústavu Piešťany podle směrnic  2006/95/EU-nízkonapěťové zařízení; 2004/108/ES elektromagnetická kompaktibilita a 2014/35/EU-nízké napětí.