Výpočet pro výběr typu čerpadla

Pro zásobování takového domu je potřebné množství vody Q: cca 2 m³/hod, s dostatečným tlakem cca 3 bar pro určení typu čerpadla musíme porovnat vydatnost vrtu a potřebné množství vody Q, kde obecně platí Q~= Qnom čerpadla a současně Qmax čerpadla <= vydatnosti vrtu; tj. rezerva zdroje vody musí být větší, než výkon vybraného čerpadla. Průměr pláště otvoru vrtu d = 150 mm, vydatnost vrtu 4 m³/h a potřebné množství vody 2 m³/hod dovolují instalaci čerpadla «Vodoley» BCPE 0,5.

 

Dopravní výška

Dále musíme určit dopravní výšku H, která vlastně představuje tlak, pod jakým čerpadlo dokáže kapalinu dopravovat, neboť čím vyšší tlak dokáže čerpadlo vyvinout, tím vyšší je dopravní výška (vzdálenost).

Naše dopravní výška je dána především výškovým rozdílem mezi zdrojem vody a odběrnými místy (rozvody vody). K takto stanovené výšce ještě musíme přičíst požadovaný tlak v odběrném místě a ztráty dopravní výšky v potrubí a hadicích, kterými vodu dopravujeme. Pro automatické udržení tlaku vodního systému se plánuje nainstalovat tlakovou nádobu s automatickým tlakovým spínačem přednastaveným na potřebný tlak 3 bar.

Požadovaný tlak můžeme v dopravní výšce přibližně zohlednit tak, že přičteme cca 10 m na 1 bar požadovaného tlaku, takže např. při požadovaném tlaku 3 bar musíme přičíst alespoň 30 m dopravní výšky. Ztráty dopravní výšky ovlivňuje zejména druh potrubí a průtok čerpané kapaliny a zpravidla se stanovují podle tabulek. Pro jednodušší instalace můžeme použít přibližný výpočet ztrát, kdy za každých 5 m potrubí přičteme 1 m dopravní výšky.

Vzorec pro výpočet dopravní výšky: H = Hc + (L/5) + (P×10)
Příklad výpočtu dopravní výšky: H = 28 + (15/5) + (3×10) = 61

Hvrtu = 40 m celková hloubka vrtu
Hc = 28 m hloubka ponoru čerpadla od hrdla vrtu
Hduv = 25 m dynamická úroveň vody (minimální úroveň vody)
Hsuv = 18 m statická úroveň vody (maximální úroveň vody)
L = 15 m celková délka výtlačného potrubí od vrtu po tlakový spínač
P = 3 bar potřebný tlak pro domácí rozvod na tlakovém spínači

Ponor čerpadla

V souladu s návodem k obsluze musí být čerpadlo ponořeno níže než je dynamická úroveň vody, současně nesmí být ponořeno hlouběji než 15 m od statické úrovně vody. Na základě výpočtu dopravní výšky H = 61m, vybereme čerpadlo «Vodoley» BCPE 0,5–63U.

Pro získání domácí vodárny je nutné čerpadlo doplnit vodárenským setem, zpětnou klapkou a korozivzdorným lankem.

Čerpadla splňují veškeré bezpečnostní předpisy, jsou certifikována ve Strojírenském zkušebním ústavu v Brně a je možné používat je v souladu s návodem k obsluze. Čerpadla mají vlastní hygienický certifikát, který potvrzuje užití čerpadel pro pitnou vodu. Pokud jsou čerpadla užívána v souladu s návodem k obsluze, nevyžadují jakoukoliv údržbu po celou dobu jejich životnosti.