Vhodná pro čerpání vody ze studny, zásobníků vody
a z vodovodních sítí s nízkým tlakem

BC 1,2

Vhodné pro čerpání vody ze studny, zásobníků vody a z vodovodních sítí s nízkým tlakem

BC 1,6

Vhodné pro čerpání vody ze studny, zásobníků vody a z vodovodních sítí s nízkým tlakem